Example

  
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<consultant>
 <id>{1ABuacd-asdasd}</id>
 <firstname>Manuel</firstname>
 <lastname>de Verdier</lastname>
 <email>manuel@brainville.com</email>
 <active></active>
 <mobile>
  <countrycode>44-1481</countrycode>
  <number>0733999289</number>
 </mobile>
 <linkedin>https://se.linkedin.com/in/manueldeverdier</linkedin>
 <twitter>https://twitter.com/ManueldeVerdier</twitter>
 <tagline>Drömmare som gillar att flytta berg</tagline>
 <role>CEO</role>
 <description>
  Vill ni digitalisera en bransch? Som system- och affärsutvecklare älskar jag den typen av
  utmaning. Jag jobbar just nu med att försöka förändra konsultbranschen!

  [Detta är enbart ett exempel på en utdelad konsultprofil. Man kan alltså inte ta in Manuel
  som konsult. Däremot kan ni hitta MASSVIS med duktiga konsulter på Brainville]
 </description>
 
 <experiences>
  <experience>
   <title>CEO</title>
   <company>Brainville</company>
   <city>Stockholm</city>
   <description>Startup bedrivet av vänner från konsultbranschen med syftet att förbättra branschen 
   i grunden!</description>
   <startdate>2012-01-13</startdate>
   <enddate>2100-01-01</enddate>
   <extent>
    <value>100</value>
    <type>1</type>
   </extent>
   <tags>
    <tag>.NET</tag>
    <tag>Scrum</tag>
    <tag>VMS</tag>
   </tags>
  </experience>
  <experience>
   <title>CTO</title>
   <company>Madeo</company>
   <city>Stockholm</city>
   <description>Konsultmäklare drivet av genant ekonomiskt motiverade personer.</description>
   <startdate>2007-06-13</startdate>
   <enddate>2012-01-12</enddate>
   <extent>
    <value>350</value>
    <type>2</type>
   </extent>
   <tags>
    <tag>.NET</tag>
    <tag>Scrum</tag>
    <tag>VMS</tag>
    <tag>Telefoni</tag>
   </tags>
  </experience>
 </experiences>
 
 <educations>
  <education>
   <name>Teknisk fysik</name>
   <school>KTH</school>
   <graduation>2000</graduation>
   <tags>
    <tag>Java</tag>
    <tag>Modula3</tag>
    <tag>Scheme</tag>
    <tag>Postscript</tag>
   </tags>
  </education>
  <education>
   <name>Historia</name>
   <school>Stockholms universitet</school>
   <graduation>2001</graduation>
   <tags>
    <tag>Världshistoria</tag>
    <tag>Kvinnans historia</tag>
   </tags>
  </education>
 </educations>
 
 <skills>
  <skill>
   <name>.NET</name>
   <level>4</level>
  </skill>
  <skill>
   <name>C#</name>
   <level>5</level>
  </skill>
  <skill>
   <name>SQL</name>
   <level>5</level>
  </skill>
 </skills>
 
 <roles>
  <role>
   <name>System developer</name>
   <level>5</level>
  </role>
  <role>
   <name>System architect</name>
   <level>4</level>
  </role>
 </roles>
 
 <languages>
  <language>Swedish</language>
  <language>English</language>
  <language>French</language>
 </languages>
 
 <preferences>
  <remotework>true</remotework>
  <onsitework>false</onsitework>
  <extent>
   <value>100</value>
   <type>1</type>
  </extent>
  <availability>2022-12-31</availability>
  <locations>
   <location>
    <countryid>23</countryid>
    <regionid>278</regionid>
    <city>Nunavut</city>
   </location>
   <location>
    <countryid>22</countryid>
    <regionid>12</regionid>
   </location>
   <location>
    <countryid>97</countryid>
   </location>
  </locations>
  <preferedrate>800</preferedrate>
 </preferences>
 
 <strengths>
  <strength>Problemlösning</strength>
  <strength>Påhittig</strength>
  <strength>Energisk</strength>
  <strength>Lyssnar</strength>
 </strengths>

 <personalitytraits>
  <qna>
   <question>Vilken är din favoritlåt?</question>
   <answer>Life on Mars</answer>
  </qna>
  <qna>
   <question>Spelar du något instrument?</question>
   <answer>Japp, gitarr</answer>
  </qna>
 </personalitytraits>

 <personalitytests>
  <personalitytest>
   <personalitytype>ENFP</personalitytype>
   <urltoresult>https://www.16personalities.com/enfp-personality</urltoresult>
   <description>ENFPs loathe being micromanaged and restrained by heavy-handed rules...</description>
  </personalitytest>
  <personalitytest>
   <personalitytype>ENFP-t</personalitytype>
   <urltoresult>https://www.ngtannattest.se</urltoresult>
   <description>Bla bla bla</description>
  </personalitytest>
 </personalitytests>

 <worksamples>
  <worksample>
   <headline>Brainville - marknadsplatsen för frilansare och konsulter</headline>
   <description>Företag tillsammans med vänner. Vi försöker förändra konsultbranschen!</description>
   <url>https://www.brainville.com</url>
  </worksample>
  <worksample>
   <headline>Konsultrapporten</headline>
   <description>Nordens mest populära rapport över frilans- och konsultbranschen</description>
   <url>https://konsultrapporten.brainville.com</url>
  </worksample>
 </worksamples>
</consultant>